BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

ZABITLAR


(SEYYARLA İLGİLİ) 
 

YEDD-İ EMİN TUTANAĞI

 

        Bölgemizde seyyar esnaf olarak ve geliş-geçişi aksatarak satış yapan ................... .......................................' ın 1608 sayılı Yasa hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağı esnada, suçunun karşılığı maktu para cezasını ödeyemediğinden, kimliği tespit edilmek üzere, ................................................ 'a getirildiği sırada ................................... ...................................................................................................................' dan itibaren olan mallarını (bırakıp kaçtığından) (ceza karşılığı parayı veya matbu zabıt tanzimi için İkametgah İlmuhaberini getirince geri almak üzere, emaneten bırakıldığından) ilgilisi gelinceye kadar, Yedd-i Emin olarak depomuzda muhafaza altına alındığını belirten Tutanaktır. ....../....../...........

GÖREVLİLER 

                                        ......................         ..................... 

DEPOYA KONULAN MALZEMENİN: 
CİNSİ:..................................  MİKTARI:............................................
ALAKALININ                                    : 
ADI SOYADI  :  
BABA ADI  :  
ANA ADI  :  
DOĞUM YERİ VE TARİHİ  :  
NÜFUS CÜZDAN BİLGİLERİ  :  
CİLTNO:                 SAYFA NO:                      SIRA NO: 
İLÇESİ-İLİ  :  
KÖYÜ - MAHALLE  :  
İMZASI  :  
 

NOT: Parantez içindeki ifadelerden hangisi olaya uyuyorsa, olaya uymayanların üzeri çizilecek ilgilinin imzası da alınacaktır.