BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

ZABITLAR


775 SAYILI KANUNA MUHALEFET 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

                                      ..................................... 

ADI SOYADI   :  
BABA ADI   :  
DOĞUM YERİ   :  
DOĞUM TARİHİ   :  
İKAMETGAH ADRESİ   :  
OLAY   :  (Özet olarak yazılacak)
İHLAL EDİLEN HÜKÜM   :  775 sayılı Kanunun 18 inci ve 37 inci Maddeleri
YASAL DAYANAK   :  
 

                     Yukarıda açık kimliği yazılı .......... (Adı Soyadı) ..................... (Gecekondunun Yeri) ....................................................................................................................... ilişik Tutanakta sabit olduğu üzere, Belediye'ye ait olduğu tespit edilen arsa üzerine yapmakta olduğu ................................. ............................... ebadındaki gecekondunun, 775 Sayılı Yasa' nın 18 inci Maddesine muhalefet sebebiyle yıkımını belirten Tutanak, İkametgah ve Nüfus Suretiyle birlikte ilişikte sunulmuştur.

                 Aynı Yasa' nın 37 inci Maddesi doğrultusunda Yasal gereğinin icrası hususlarını takdirlerinize arz ederim.
 

                                                                                                                          Zabıta Müdürü

 (Mükerrer durumlarda belirtilecektir)