BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

ZABITLAR


MÜHÜR FEKK-İ VE MÜHÜRLEME ZABTI

ADI SOYADI  :  
BABA ADI  :  
DOĞUM YERİ VE TARİHİ  :  
İKAMETGAH ADRESİ  :  
İŞİN NEV-İ  :  
İŞYERİ ADRESİ  :  
 

      Yukarıda açık kimliği ve adresi yazı yer daha evvel .............................................. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ..................................................... günü mühürlenmiştir.

       Bu kerre ...../....../........ günü yaptığımız kontrolde, işyerinin mühürlerini fekk ederek tamamen açık ve faaliyette olduğu ........................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... işyerinde bulunan işyeri ilgilisi ................................................................................ niçin mühürleri fekk ederek, mühürlü yerde faaliyet gösterdiği sorulduğunda, " ................ ....................................................................................................................... .............................................................................................................. dedi. Başka bir diyeceği olup olmadığı sorulduğunda "yok" dedi.

       İşyeri, tekrar gerekli emniyet tedbirleri aldırılarak, ............................................. ......................................................... mühürlenmek suretiyle faaliyetten men edilmiş olup,

       İş bu Mühür Fekk-i ve Mühürleme Zabtı Cumhuriyet Savcılığı' nca yapılacak işlemlere esas olmak üzere mahallinde tanzim ve imza edildi.

 TARİH:....../......./......

SAAT:..................... 

 

İLGİLİSİ                                                                  GÖREVLİLER

................................................                                  ..............................................           ..............................................