BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

ZABITLAR


 KAÇAK YAPI TATİL TUTANAĞI

SUÇLUNUN                                     : 
ADI SOYADI  :  
BABA ADI  :  
DOĞUM YERİ VE TARİHİ  :  
İKAMETGAH ADRESİ  :  
İŞYERİ ADRESİ  :  
K  R  O  K  İ                                     : 
 
Yol Kaplama Cinsi  :  
Ebadları  :  
     
  Mahallen yapılan kontrolde yukarıda krokide gösterilen şekilde ........................... İlçesi .........................Mahallesi ......................Caddesi ....................................... Sokağında .................................................................. tarafından ruhsatsız (kaçak inşaat) TRANŞE açıldığı tespit edilerek inşaat durdurulmuş ve yasal işlemlerimize esas olmak üzere iş bu Kaçak Yapı Tatil Tutanağı tarafımızdan ....../...../......... tarihinde 4 (Dört) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. 

     

Kaçak İnşaat (Tranşe) İlgilisi            Zabıta Memuru      Zabıta Memuru 
....................................................            ............................      ................................