BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

Zabıtaya Yıpranma


Türkiye Büyük Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri

Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/410 14/12/1999 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
İmza Sahipleri Teklifin Metni İtfaiyeci ve zabıtaların fiili hizmet sürelerine, görevde geçen fiili hizmet sürelerinin her yılı için üç ay eklenmesi öngörülmektedir.
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 25/12/1999 14/02/2002 İçt. Md. 37'ye Göre İade