BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

BELEDİYE ZABITASI'

İstanbul’a ‘Mini Devlet’ Modeli


 
 
  23.12.2002
  Alıntı; http://www.yerelnet.org.tr

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) geçtiğimiz dönemde Meclis’ten çıkarılamayan yerel yönetimler yasa tasarısını değiştiren bir taslak hazırladı. Böylece AK Parti, miting alanlarında vatandaşlara verdiği sözü de yerine getirmeye hazırlanıyor. Yerinden ancak güçlü bir yönetimi hayata geçirecek olan AK Parti, yerel yönetimleri özerk bir yapıya kavuşturacak.

Belediye Başkanları’nın yetkilerini arttırmayı hedefleyen tasarıda, belediye başkanlarına kısmi dokunulmazlık da kazandırılacak. İçişleri Bakanlığının resen görevden alma yetkisi ortadan kaldırılacak. Belediye başkanı sadece yargı kararı neticesinde görevden alınabilecek.

Yerel yönetimleri güçlendirmeyi planlayan taslağa göre, İstanbul ‘Başbakan’ gibi çok güçlü bir başkanla yönetilecek ve belediye hizmetleri açısından Anadolu ve Avrupa diye ikiye ayrılacak. Tasarıda, İSKİ gibi İstanbul için ayrı bir yasanın da hazırlanması gündeme getirilecek. Ayrıca İstanbul’un problemleri için ayrı bir masa oluşturulacak. Tüm illerde koordinatör başkanlık sistemine geçmeyi hedefleyen tasarı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halil Ürün tarafından hazırlandı. Önümüzdeki günlerde partinin yetkili kurullarında tartışmaya açılacak taslağa eğer partinin en yetkili organı; MYK onay verirse, tasarıya son şeklini İçişleri Bakanlığı verecek.

Belediyelere ayrı statü
Taslağa göre, İstanbul Belediye Hizmetleri açısından Anadolu ve Avrupa yakası olarak ikiye bölünecek ancak bu bölünme idari anlamda olmayacak. İstanbul’un ‘Başbakan’ gibi çok güçlü bir belediye başkanlığı ile yönetilmesini ön gören taslakta il belediyelerine de ayrı bir statü getirilecek. Buna göre tüm il belediye başkanlıklarında “Koordinatör Başkanlık” sistemine geçilecek. Böylece ilçeler ile koordinasyonun sağlanması amaçlanıyor. Taslakta ayrıca adalet, savunma güvenlik ve büyük projeler dışında tüm yetkiler merkezi idareden alınarak, yerel yönetimlere devrediliyor. Belediyeler eğitim, sağlık trafik hizmetlerinin yanı sıra din hizmetlerini yürütecek şekilde yetkilendirilecek.

Sayıştay’a bağlı olacaklar
AK Parti, belediyelerin İçişleri Bakanlığı’ndan ayrılması için de yoğun bir çalışma içerisine girdi. Karara varıldığı takdirde belediyeler İçişleri Bakanlığı’nın denetiminden ayrılacak, doğrudan Sayıştay ya da Danıştay’ın denetimine tabi tutulacak. AK Parti bu şekilde İçişleri Bakanı tarafından belediye başkanlarının kolayca görevden alınmasını önlemeyi hedefliyor. Belediye Başkanları’nın da seçilmiş kişilerden oluştuğuna dikkat çekilecek taslakta, Belediye Başkanları’na kısmi dokunulmazlık verilecek. Belediye Başkanları sadece yargı kararları ile görevden alınabilecekler.

Belediye’de çalışan memurların statüsünü de değiştirmeyi hedefleyen tasarı, çalışanlara özel sektörde çalışan sözleşmeli personel statüsü kazandırılacak. AK Parti’nin miting meydanlarında özellikle dikkat çektiği yerel yönetimler yasa tasarısında millete söz verildiği gibi kaynaklar güçlendirilecek. Taslağa göre bu, belediyelerin bazı vergilerin tamamının yerel yönetimler tarafından kullanılması ile sağlanacak. Örneğin trafik vergileri; her türlü taşıt alım- satım vergileri, emlak vergileri, çöp vergileri gibi gelirler merkezi yönetimlere gönderilmeden, yerel yönetimler tarafından kullanılacak. Merkezi yönetim yerel yönetimlere kaynak göndermeye devam edecek ancak kaynakların önemli bir kısmını yerel yönetimler kendilerine verilecek yetkilerle sahip olacaklar. Tam anlamıyla bağımsız olmayacak olan yerel yönetimler, merkezi yönetimden belirli miktarda maddi yardım almayı da sürdürecekler.

TÜRKİYE GAZETESİ / 23.12.2002 / http://www.turkiyegazetesi.com/news/home/