BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

SAĞLIK ZABITASI

Bu gün belediye zabıtası sağlık konusunda oldukça başarılı sonuçlar almaktadır oysa merkezi hükümet zabıtanın yada belediyelerin bu konudaki başarılarını kıskanır casına yetkilerini tırpanlamaktadır.560 sayılı K.H.K.ile bu alan daki çalışmalarımızı minumuma indirmişlerdir .

Zabıta Et ve Ürünleri,Süt ve Ürünleri,Canlı Hayvan,Su,Gıda Maddelerinin Depolanma ve Satışa Sunulma Anında Denetimi vb. gibi Çalışmaları Yürütmaktedir.Umarız Bu konuda belediyelerin yetkileri iyice Tırpanlanmaz

SAĞLIK MEVZUATI

KanunlarTüzüklerYönetmeliklerYönergeler