pBODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

Zabıta Arkadaşlar Mutlaka Okumalı

ÜCRETSİZ YOLCULUK HAKKINDA YAZILMIŞ MAKALE

MAKALELER

İDARİ EYLEMLERDEN DOĞAN SORUMLULUKLAR

GECEKONDULAŞMA ve PLANSIZ YAPILAŞMADAN "KAÇAK ve YAĞMACI KENTLEŞMEYE" GEÇİLDİ…

Kentsel SİT'in 20. Yılında MUĞLA KORUMA PLANI ve 2000'LER PANEL / FORUM SONUÇ BİLDİRGESİ

YEREL YÖNETİM HUKUKUNDA "İMAR REFORMU" İÇİN SAMSUN BİLDİRGESİ

BASIN AÇIKLAMASI "HAZİNE ARAZİLERİNİN SATIŞI" KONUSUNDA GÖRÜŞ

TMMOB MİMARLAR ODASI'NDAN KAMUOYU DİKKATİNE BASIN AÇIKLAMASI Elde kalan son koruma alanlarımızı da "ENDÜSTRİ BÖLGESİ" (!) yapacaklar… TÜRKİYE'Yİ "BİTİRECEKLER"…

YEREL YÖNETİMLER REFORMU ve BÜYÜKŞEHİRLERİMİZ

TÜRKİYE'DE MİMARLIK, "KİMLİKSİZ" KENTLEŞME ve KÜRESELLEŞME

"İNADINA MİMARLIK ; İNADINA PLANLAMA…" Oktay EKİNCİ

I. TURİZM ŞURASI TURİZM YATIRIMLARI PLANLAMASINDA YEREL İMAR YETKİLERİ VE ULUSAL SORUMLULUKLAR

KENTE KARŞI SUÇLARI SORGULANMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARININ SADECE “SİYASAL SÖYLEMLERİ" NEDENİYLE YARGILANIP GÖREVLERİNDEN ALINMALARI, HUKUK DEVLETİNİ DEĞİL, YAĞMACILIĞI KORUYOR...

MİMARLAR ODASI'NDAN KAMUOYUNA AÇIKLAMA MİLAS'IN TARİHİ OVASINI İMARA AÇAN PLANLAMAYI KAMUOYUNA ŞİKAYET EDİYORUZ...

ADANA DEPREMİ VE SONUÇLARI

BATI KARADENİZ “İMAR FELAKETİNİ YAŞIYOR...

İSTANBUL’UN SANAYİ YAPILAŞMASI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AZ ELEKTRİK BOL PATATES

KORUMA KAVRAMI

PLANLAMA İLE İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLERDE YERALAN ÇELİŞKİ VE BOŞLUKLAR

TÜRKİYE’DE KIYI ALANLARI KONUSUNDA GEÇMİŞTEN GÜNUMUZE ULUSAL MEVZUAT

MÜHENDISLIK VE MİMARLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE

KADIKÖY (BERGAMA) PİLOT PROJE ÖRNEGİNDE KÖYSEL VE KIRSAL GELİŞİM

ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BIR İNCELEME

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI PROJELERİNDE ARAZİ BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI

İZMİR İLİNİN GENEL ÇEVRE SORUNLARI

KENT BİLGİ SİSTEMİ

İNCİRALTI ve SİT KARARLARI

KENTSEL KIYI KULLANIMI – KIYI YÖNETİMİ

AVRUPA KENT PLANCILARI KONSEYİ Kentlerin Planlanmasında Yeni Bir Çarta Doğru YENİ ATİNA ÇARTI TARTIŞMA METNİ