BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

21.Yüzyıla Girerken Belediye zabıtası

zabita.jpg (7976 bytes)

21.YÜZYILA GİRERKEN BELEDİYE ZABITASI

Yazarlar
Prof.Dr.Zerrin Toprak            Araş.Gör.Dr. Ethem Kadri Pektaş

Araş.Gör.Şermin Atak           Araş.Gör. Ayşe Yıldız

İÇİNDEKİLER  
I. ARAŞTIRMA YÖNETİMİ 1
II. BELEDİYE ÖRGÜTLENMESİNDE ZABITA VE YEREL HİZMETLER 4
A. BELEDİYE ÖRGÜTLENMESİ 4
B. CUMHURİYET ÖNCESİ VE SONRASINDA KENT HİZMETLERİ       YÖNETİMİ 6
C. BELEDİYE VE ZABITA HİZMETLERİ 11
1.Belediye Örgütlenmesinde Zabıta 11
2.Belediye Zabıtası Personel Rejimi 21
D. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE YEREL HİZMETLER 32
III. İZMİR BÜYÜK KENT BÜTÜNÜNDE BELEDİYE ZABITASI 45
 
A. ZABITA PERSONELİ PROFİLİ 45
B. İŞYERLERİNE GÖRE ZABITA PERSONELİ VE HİZMETLER 77
C. HEMŞEHRİYE(YEREL HALK) GÖRE ZABITA PERSONELİ VE HİZMETLER 104
IV- 21.YÜZYILA GİRERKEN NASIL BİR BELEDİYE ZABITASI 25
A. KENTLİ HAKLARI VE HEMŞEHRİ SORUMLULUĞU 125
B. GELECEĞİN ORTAK SORUNU OLARAK KENT GÜVENLİĞİ VE ZABITA 127
1- Güvenlik ve Zabıta 128
2- Kent Güvenliği 133
3- Güvenliğin Gerektirdiği İhtisaslaşma ve Eğitim 138
C. DENETİM; OMBUDSMAN VE BELEDİYE OMBUDSMANI 143
EKLER 150-169