BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none } İstanbul Zabıtası Çalışmaları

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 
Müdürlüğün Görevleri:

Belediye zabıtası, beldenin intizam, sağlık ve huzurunu temin ve muhafazasıyla mükellef olup, bu sıfatla belediye kanun, nizam ve yasakları ile bunlara dayanılarak verilen emirlerin ve hüküm verilmiş cezaların infazı ve Belediye Kanunu'nun 15 ve 19'ncu maddelerinde belirtilen görevleri ifa ile belediye suçlarını takip ve çözümlemekle görevli kılınmıştır.

Müdürlüğün Çalışma Alanları:

1- Seyyar Satıcılarla Mücadele Çalışmaları
2- İzinsiz Konan İşgallerin Kaldırılması
3- Kaçak İlan ve Reklam Denetimi
4- Dilencilerle Mücadele Çalışmaları
5- Trafik Çalışmaları Ve Toplu Taşım Araçlarının Denetimi
6- Gayri Sıhhi Müesseseler Denetimleri
7- Gayri Sıhhi Müesseseler Dışında Kalan İşyerlerinin Kontrolü
8- Kaçak Et Denetimleri
9- Sağlık İşleri Müdürlüğü İle Müşterek Denetim Çalışmaları
10- 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na Göre Yapılan İşlemler
11-Boğaziçi Sit Alanında Kaçak İnşaat ve Gecekondu Kontrolü
12- Gecekondu ile Mücadele
13- Kazı Çalışmaları Kontrolü
14- Sebze ve Meyve Halinde Yapılan Çalışmalar
15- Hukuk Müşavirliği, Emlak Müdürlüğü, Mesken ve Gecekondu İşleri
Müdürlüğü, İstimlak Müdürlüğü ve Diğer Müdürlüklerin Zabıta Müdürlüğünden Talep Ettiği İş ve İşlemler
16- Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü, Mesken ve Gecekondu İşleri Müdürlüğü, İstimlak Müdürlüğü ile İşbirliği Sağlanarak Yıkım Çalışmalarının Yapılması
17-Zabıta Müdürlüğümüze Yapılan Yazılı ve Sözlü Şikayetlerin Sonuçlandırılması
18- Zabıta Müdürlüğümüzce Yapılması İstenen İş ve İşlemler İçin Gelen Evrakların Sonuçlandırılması
19- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Çerçevesinde İşlemler Yapılması
20- Kontrol Noktaları ve Denetim Ekiplerinin Çalışmaları
21- Yoksul Sevki ve Memlekete Göç