BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

|İmar Danışmanı Municipal Police|

Her Türden Sorulara Yanıtlar (Danışman)

KANUNLAR

İMAR KANUNU

KIYI KANUNU

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU

BOĞAZİÇİ KANUNU

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

DEVLET İHALE KANUNU

KAMULAŞTIRMA KANUNU

ÇEVRE KANUNU

ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI


GENELGELER

3194 SAYILI KANUNUN 11.MADDESİ HAKKINDA GENELGE

İMAR KANUNU HAKKINDA 1477 NOLU GENELGE

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KANUNU HK. GENELGE

MERALAR HAKKINDA GENELGE

SULAMA ALANLARI HAKKINDA GENELGE

TİP İMAR YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENELGE

İMAR AFFI HAKKINDA GENELGE


YÖNETMELİKLER

İMAR PLANI YAPIM VE DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ

TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

KIYI YÖNETMELİĞİ

18.MADDE YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAPILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI TESBİT VE TESCİL YÖNETMELİĞİ

MÜCAVİR ALAN İÇİ VE DIŞI PLANSIZ ALANLAR YÖNETMELİĞİ

OTOPARK YÖNETMELİĞİ

ÇED YÖNETMELİĞİ

ÇED FORMATI

ÇED UYGULAMA AKIM ŞEMASI


Kaynak: Varan48 Kent Plancısı