BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

ANTALYA


KADIN MECLİSİ KADIN VE KENTSEL ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU
ANTALYA “GÖNÜLLÜ KADIN ZABITA” PROJESİ


AMAÇ
Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın ve Kentsel Çevre Çalışma Grubu olarak, kadınların Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Merkez Belde Belediyelerinin zabıta görevleri alanında kente sahip çıkmak üzere, aktif katılımla Belediyelere bu görev alanında destek vermeleri amaçlanmıştır.
Bir kenti sevmek de diğer sevgiler gibi emek vermeyi gerektiren bir eylemdir.
Yoğun göç alan ilimizde doğaya en az düzeyde zarar verecek şekilde yaşamayı, kent bilincini öğrenmeyi ve paylaşmayı esas almak zorunda olduğumuz bir gerçektir. Bireyle en az kendilerinden olduğu kadar çevrelerinin kent kavramına uygun şekilde düzenlenmesinden de sorumlu olmalıdırlar.
Bu ilişkileri bire-bir yaşayan ve gelecek nesillere ulaştırılmasında öncelikle payı olan kadınlarımızın “Kent”e emek vermesini, sorumluluk ve yetki sahibi olmasını sağlamak gerekir.


ARAÇ
Kamusal alanda görev yapan Belediyelerimizin zabıta güçlerine yardımcı olmak üzere tamamen gönüllülük esasına dayanan “Gönüllü Kadın Zabıta” örgütlenmesini hayata geçirmek gerekir.


PROJEDE GÖREV ALACAK TARAFLAR


1- Gönüllü Kadın Bireyler
a) En az İlköğretim mezunu olmak.
b) Siyasi ve medeni hakları kullanma yeteneğine sahip, saygın kişilikli olmak.
n G.K.Z; Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın ve Kentsel Çevre Grubu ile muhtarların işbirliği sonucunda alan ve nüfusa göre gönüllü bireylerle yapılacak iletişim ile seçilirler.
n G.K.Z’lar birinci derecede mahallelerinden sorumlu olmakla birlikte kent sınırları içerisinde olumsuzluklara (Yere çöp dökmek, tükürmek vb.) müdahale hakkına sahiptirler.
n Her mahalle düzeyinde muhtarla sıkı işbirliği yapacak G.K.Z Şefini aralarından seçerler.
2) Mahalle Muhtarı
n G.K.Z’ların seçilmesinde mahalle düzeyinde görev yapmasında ve çıkacak sorunların giderilmesinde sorumluluk alırlar.
n Belediye Zabıta Müdürlüğü ile G.K.Z arasında köprü görevi üstlenirler.
3) Büyükşehir ve Belde Belediyeleri Zabıta Müdürlükleri


n Mahalle muhtarları ile birlikte seçilmiş olan gönüllü kadınları öngörülen süre içinde eğitirler.
n Eğitimi isteniler düzeyde takip eden gönüllülere “G.K.Z Kimliği” verir.


UYGLAMA


G.K.Z’larca tespit edilen aksaklıklar yazılı olarak Zabıta Müdürlüklerine mahalle içerisinde devamlılık arz eden sorunlar (patlamış sular, kanalizasyonlar, uygun olmayan yerlerde açılan işyerleri vb.) veya ısrarla çevreye atıksal-görüntüsel-gürültüsel zarar veren kişi ve işyerini G.K.Z Şefleri kanalı ile zabıtaya intikali sağlanır.
Bireysel olara Belediye Zabıtalarına sözlü olarak iletilen sorunlar da yazılı hale getirilerek Belediye Zabıtasının yaka numarası ile birlikte tutanaklara geçirilir.
Periyodik olarak (ayda bir) intikal ettirilen sorunların Belediye Zabıtasınca öncelikle takip edilmesi ve sonucun gene yazılı olarak G.K.Z Şeflerine iletilmesi gerekir.
Bu uygulamada G.K.Z’lar sorumluluk ve yetki sahibi olmakla birlikte mahalle sakini diğer kadınları bilinçlenmesinde, kınanmasında mahalleye sahip çıkılmasında da önderlik etmelidirler.


Uzun yıllardır unutulan kendi evinin önünü temizlemek sloganını hayata geçirmekte, mahalle bireylerinin sevgi ve saygı çerçevesinde diğer birey haklarının kollanmasında etkin olmalıdırlar.
G.K.Z zabıtalar için yapılan seçim, eğitim ve uygulamalardan sonra başarı göstereceği genel kabul gören kadınlara Gönüllü Kadın Zabıta kimliği verilecektir. Bu kimlik belediye otobüslerinde paso yerine geçecektir. Kimliği hakeden G.K.Z’lar olağan etkinliklere katılmıyorlarsa 6 ay sonunda kimlikleri iptal edilecektir.

G.K.Z’ların Görev Alacağı Konular;
- Açıkta simit satılması mutlaka önlenmeli, özel dizayn edilmiş sabit camlı simit camekanlarında satış yapılmalıdır.
- Halk pazarlarında, lokantalarda, yiyecek vb. satılan yerlerdeki olumsuzluklar yer, saat, tarihle tespit edilip yetkililere iletilecek.
- G.K.Z’lar insanları özellikle turistleri rahatsız edecek şekilde müşteri çağıran esnafı, zorla çiçek satan ayakkabı boyamak için ısrarcı davranan çocukları uyaracaktır. Belediye zabıtasının bu konuda yer ve zaman gösterilerek yapılan şikayetlere duyarlı olması sağlanacaktır.
- Yere tükürenlere verilen cezalar günün şartlarına göre caydırıcı miktarlara çıkartılmalı ve basın yoluyla halka duyurulmalıdır. Takibi G.K.Z’lar tarafından yapılacaktır.
- Park ve bahçelerde banklar arttırılarak bankların yanlarına üzerinde sigara söndürülebilecek sigaralıklar konulması, kabuklu yemişlerin kabuklarının atılabileceği küçük çöp sepetleri konma mecburiyeti de sağlanacaktır.
- Çevre temizliğinde ihmali görülen sorumlular yer ve zamanı belirterek gerekli yerlere bildirilecektir.
- Yollarda kapanmayan çukurlar, konmayan işaretler, sinyalizasyon sisteminin bozukluğu denetlenecektir.
- Belediye otobüsü ve dolmuşların durak harici durup kalkmaması ve müşteri oturduktan sonra harekete geçmesi mecburiyeti getirilmelidir.
- Durak olmayan yerlere süratle durak yapımı temin edilmelidir.
- Belediye otobüslerinde ve dolmuşlarda şoför hatalarını tespit edip belediyeye şoförler cemiyetine ve derneklerine şikayet edilecektir.
- Köpek besleyenlerin belediyeye zorunlu kayıtları yapılmalı ve köpek gezdirenlerin dışkılarını poşete alma sorumlulukları belediye zabıta yönetmeliğine alınmalıdır.
- İnşaat izni aşamasında mimari proje ile birlikte peyzaj projesi de onaylanmalı projeye uygun bahçe düzenlemesi yapılmamış ise binaya iskan ruhsatı verilmemeli.
- Antalya da yok olan leylak, mor salkım, yasemin, hanımeli gibi kokulu bitkilerin belediye tarafından çoğaltılması ve her binada en az 6 adet yetiştirilmesi zorunluluğu getirilmelidir. Denetimi G.K.Z’lar tarafından yapılacaktır.
- Mahallelerde “En Güzel Peyzaj” yarışmaları düzenlenmeli bu “En Güzel Balkon Düzenlenmesi” şeklinde de olabilir. Bu yarışmaların Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile ortak yapılması. G.K.Z’lar danışman ve jüri üyesi olarak görev yapacaktır.
- G.K.Z’lar eğitim gereği tespit edilebilecek diğer konularda da belediye zabıtasının yardımcısı olacaktır.

ÖDÜL
Her yıllık uygulamadan sonra Belediye Zabıta Müdürlükleri ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın ve Kentsel Çevre Çalışma Grubunun çalışmalarının sonucu belirlenecek belde belediye sınırlarındaki ilk üç mahalle hem kamuoyunun takdirlerine sunulacak, hem de belediye hizmetlerinin o mahallelerde önceliği alması sağlanacaktır. (Asfaltlama, refüj, ağaçlandırma gibi)


SONUÇ
Bu proje kadın irade ve enerjisinin kentin hizmetine sunulması yönünde önemli bir atılımdır. Böylece hem yerel yönetimlerin yükü paylaşılacak, hem “Kentlilik Bilinci” yönünden eğitilmiş kadın ordusu kendiliğinden gelişmiş olacaktır.
G.K.Z : Gönüllü Kadın Zabıta