BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

 

BELEDİYE ZABITASININ GÖREVLERİ


Municipal Police

Belediye Zabıtası, belediye sınırları içerisinde beldenin düzen, sağlık ve huzurunu temin ve korumak, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almak ve işlenen belediye suçlarını takiple yükümlü belediyenin özel Zabıta kuvvetidir.

Belediye Zabıtası doğrudan doğruya Belediye Başkanının emri altındadır. Belediye Zabıtası hizmetlerinde süreklilik asıl olup, günün 24 saatinde Zabıta hizmeti aksatılmadan yürütülür.

Belediye Zabıta Müdürlükleri Az Sayıdaki Zabıta Memurları ile bu Kentlerin bir sürü ağır sorunları ile mücadele edebilmek için bir yandan modernize oluyor diğer yandan da eğitim çalışmalarına ağırlık vererek etkin hizmeti hedefliyor.  

Tüketicilerin alışverişlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek yada çözüm yolları göstermek amacıyla kurulan Zabıta Tüketici Bürosu, Motorize Zabıta Ekipleri de tüketicinin sürekli olarak hizmetinde.

  Belediye Zabıtası görev ve yetkilerini belediyelere görev ve yetki veren kanunlardan alıyor ve uygulamalarda en az 200 kanunu takip ediyor.

Belediye Zabıtasının görevleri ana başlıklar halinde şunlardır :

* Seyyar satıcılarla mücadele çalışması
* Ana arter, yol ve meydan işgallerinin kaldırılması
* Kaçak ilan ve reklamların önlenmesi,
* Dilencilerle mücadele çalışmaları,
* Trafik çalışmaları ve toplu taşım araçlarının denetimi,
* Gayri Sıhhi müesseselerin denetimi,  
* GSM dışında kalan müesseselerin kontrolü,
* Belediyenin ruhsatına tabi olmayan muhtelif işyerlerinin denetimi,
* Kaçak et denetimleri,
* Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ortak denetim çalışmaları,
* Çevre Koruma Müdürlüğü ile Çalışmalar,
* Boğaziçi SİT alanında kaçak inşaat ve gecekondu kontrolü,  
* Gecekondu ile mücadele,
* Ana arterlerde kazı Çalışmaları kontrolü,
* Sebze-Meyve ve Su Ürünleri halinde Yapılan Çalışmalar,
* Yıkım Çalışmaları,
* Zabıta Müdürlüğüne bildirilen şikayetler,  
* Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Yapılan İşlemler,
* Kontrol noktaları ve denetim ekiplerinin Çalışmaları,Yoksulların memleketlerine sevki,
* İlçe Belediyelerinin takviye isteklerine destek,