BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

TÜKETİCİ KANUNU

Tüketici Hakları
 
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
 
BİRİNCİ KISIM - Amaç,Kapsam,Tanımlar
Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Tanımlar
İKİNCİ KISIM - Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması
Madde  4 - Ayıplı Mal ve Hizmetler
Madde  5 - Satıştan Kaçınma
Madde  6 - Taksitli Satışlar
Madde  7 - Kampanyalı Satışlar
Madde  8 - Kapıdan Satışlar
Madde  9 - Kapıdan Satışlarda Satıcının Yükümlülüğü
Madde 10 - Tüketici Kredisi
Madde 11 - Süreli Yayınlar
Madde 12 - Etiket
Madde 13 - Garanti Belgesi
Madde 14 - Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu
Madde 15 - Servis Hizmetleri
Madde 16 - Ticari Reklam ve İlanlar
Madde 17 - Reklam Kurulu
Madde 18 - Zararlı ve Tehlikeli Mal ve Hizmetler
Madde 19 - Kalite Denetimi
Madde 20 - Tüketicinin Eğitilmesi
 
ÜÇÜNCÜ KISIM - Tüketici Kuruluşları
Madde 21 - Tüketici Konseyi
Madde 22 - Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
 
DÖRDÜNCÜ KISIM - Yargılamaya ve Cezaya İlişkin Hükümler
Madde 23 - Tüketici Mahkemeleri
Madde 24 - Üretimin, Satışın Durdurulması ve Malın Toplatılması
Madde 25 - Ceza Hükümleri
Madde 26 - Cezalarda Yetki, İtiraz ve Zamanaşımı
 
BEŞİNCİ KISIM - Çeşitli Hükümler
Madde 27 - Denetim
Madde 28 - Labaratuvar
Madde 29 - Ödenek
Madde 30 - Diğer Hükümler
Madde 31 - Yönetmelikler ve Düzenlemeler
Madde 32 - Kaldırılan Hükümler
Madde 33 - Yürürlük
Madde 34 - Yürütme
 
 
Kaynak:Şikayetçi.com