BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none } Imar Danışmanı

İMAR

Belediye Zabıtası nın Kentlerin İmarında nedenli önemli görevler üstlendiğini düşünürsek zabıtanın bu konuda kendisini mevzuat ve pratik olarak iyi yetiştirmek zorunda olduğu kaçınılmazdır.
 
Bu Sebebledirki yeni yerel yönetimler yasa taslağında Zabıtanın İmar konusunda İhtisaslaştırılması öngörülmektedir.Aşağıdaki linklerin Bu Konuda Yardımcı Olacağını düşünmekteyiz.Bu linklerden Zabıtaların yararlanacağı gibi diğer ziyeretcilerimizinde faydalanacağını bilmek güzel
 
İmar Mevzuatıİmar DanışmanıKent MevzuatıKent Makaleleri

İmar Danışmanı

PLAN-PLANLAMA
İNŞAAT
GENEL
Nazım İmar Planı nedir ? İnşaat ruhsatı nasıl alınır ? Arsa Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim? Arıtma nedir? Biyolojik arıtma nedir? Biyolojik denge nedir?
Uygulama İmar planı nedir? Yapı kullanma izni nasıl alınır ? Ev Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim? Doğalgaz nedir?
Çevre Düzeni Planı nedir? Tapusu Olan Arsanın İmar Dur. Var mıdır? Büyükşehir Belediyesi nedir? Ekoloji nedir?
Bölge Planı nedir ? İmar Adası nedir ? Yapı kooperatifi nasıl kurulur? Evsel Atıksu nedir?
Mevzi Plan nedir ? 18.Madde Uygulaması nedir ? Arsa Ofisi nedir ? Fauna nedir? Flora nedir?
Parselasyon Planı nedir ? TAKS ( Taban Alanı Kat Sayısı) nedir? ÇED nedir ? Su kirliliği nedir?
İlave İmar Planı nedir? KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı) nedir? Sit nedir? Hava Kirliliği nedir?
Revizyon İmar Planı nedir? Kamulaştırma nedir, nasıl yapılır ? Mücavir Alan nedir? Jeolojik Harita nedir?
Koruma Amaçlı İmar Planı nedir? Hisseli, Müstakil (Bağımsız) Tapu nedir? Bizim Evin Üzerinden Yol Geçer mi? Jeotermal Enerji nedir?
Nerelerde İmar Planı yapılabilir? Pafta, Ada, Parsel nedir? Gecekondu nedir? Ozon Tabakası nedir?
Planlar Nasıl Onaylanır? Bir Parsele Birden Fazla Bina Yapılabilir mi? Mutlak,Kısa,Orta,Uzun Mesafeli Kor. Al. nedir? Peyzaj Düzenlemesi nedir?
İmar Planlarında Bay. İsk.  Bak.’nın yetkisi nedir? TUS nedir? Turizm Bölgesi, Alanı, Merkezi nedir? Rüzgar Enerjisi nedir?
Hangi tadilatlarda Bel.'ye      başvurulmalıdır? Sürveyan nedir? Milli Park nedir? Sera Etkisi nedir?
    Şerefiye nedir? Tehlikeli Atıklar nedir? Sürdürülebilir gelişme nedir?
        Yinelenebilir Enerji Kaynakları nedir? Gürültü kirliliği nedir?
        Altyapı nedir? Çöküntü Bölgesi nedir?
 

Kaynak

Kentli Org

Rekreasyon Alanı nedir? Doğal Değerler Alanı nedir?
        Kentleşme Ne demektir? Arsa Spekülasyonu nedir?
        Uydu Kent nedir? Sosyal Konut nedir?
            Prefabrike Konut nedir?